top of page

Hälsokontroller

För oss på Health by Häll är förebyggande insatser och hälsan vår högsta prioritet för ett långt och friskt liv!

Förutom kost och träning kan vi genomföra en hel hälsoanalyser som tillsammans ger en samlad bild av hur kroppen mår både på in och utsidan.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Hälsokontroller för ett friskare liv

Fettsyrabalansen 

Med ett enkelt stick i fingret mäter vi balansen mellan fettsyrorna i blodet. Balansen mellan omega 3 och omega 6. Testet mäter 11 olika fettsyror, inklusive mättade, enkelomättade (Omega-9) och fleromättade (Omega-6 och Omega-3) fettsyror.

En obalans i fettsyrorna kan leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdom. 

Efter att testestresultatet har kommit åter från labbet går vi igenom testresultatet i hopp med dig. Tittar på vad som avviker och vilka åtgärder man kan jobba på.

Pris: balanstest: 1559:-

Långtidsblodsocker

Med ett enkelt stick i fingret kan vi få reda på ditt långtidsblodsocker även kallat HbA1c.

För höga blodsockernivåer är en indikation på diabetes. Man kan gå med högt blodsocker länge utan att det ger några symtom förrän det har gått för långt. I samband med denna test genomför man även en digital hälsoanalys.

Efter att testestresultatet har kommit åter från labbet går vi igenom testresultatet i hopp hälsoanalysen med dig. Tittar på vad som avviker och vilka åtgärder man kan jobba på.

Pris: Hba1c test 699:-

 

D- Vitamin nivåer

Med ett enkelt stick i fingret kan du få reda på om du liter av D-vitamin brist. Något vi nordbor ofta lider av speciellt på vinterhalvåret. 

Pris: D-vitamin test 699:-

 

Blodtryckskontroll

Hos vår legitimerade sjuksköterska kan du få ditt blodtryck kontrollerat. Ett högt blodtryck medför vissa hälsorisker så som: hjärt- kärl sjukdom, njur- sjukdom och demens.

Att få reda på om du ligger i risksonen har du goda chanser att motverka ohälsa.

Pris: Blodtryckskontroll 199:-

 

Kropps scanning med inbody 

Mer info kommer snart 

Pris: Kropps scanning 350:-

En total hälsoundersökning med alla 5 tester och uppföljande samtal

Pris: Hälsokontroll 2957:-

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page